Waarom noemen mensen jullie in de stad “De” Wolthers?